Teknequip Kalisz Sp. z o.o. posiada certyfikat BN EN ISO 9001:2015 EN 9100:2018.

Jesteśmy certyfikowanym producentem zbiorników ciśnieniowych. Posiadamy certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań modułu A2 dyrektywy unijnej 2014/68/EU. Nasze produkty są zgodne z wymaganiami dyrektywy unijnej PED 2014/68/EU oraz z Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003. Nasz personel certyfikowany jest zgodnie z wymogami PN-EN ISO 9606-1:2017-10 w metodach 135 i 141 do spawania stali konstrukcyjnej, nierdzewnej, kwasoodpornej i aluminium. Nasi kontrolerzy posiadają certyfikaty BADAŃ WIZUALNYCH stopnia 2 (VT-2) wg PN-EN ISO 9712:2012.